Geri

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İMARA AÇILIYOR !

1954 Yılında gerek hazine arazisinin tahsisi gerekse de kamulaştırma yolu ile elde edilen alan, Ege Üniversitesi’ne “Üniversite kampüs alanı” olarak verilmiştir.

Günümüzde devlet üniversitelerinin maddi açıdan yetersizlikler nedeniyle finans temini için değişik yöntemler kullanmaya başlamaları göze çarpmaktadır. Ege Üniversitesi’nin içinde bulunan “Üniversite hastanesi”, kurulduğundan bugüne kadar hem sağlık eğitimini uygulamayla bütünleştirebilmiş olması, hem de bölgemizin sağlık hizmeti sunan en büyük hastanesi olması yönleriyle ekonomik ve sosyal yönden önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitelerin eğitim ve araştırma gibi ana amaçlarına yönelik olarak çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için maddi desteğe ihtiyaçları olmaktadır.

Bornova Belediye Meclisinin almış olduğu yeni bir plan kararıyla, Ege Üniversitesi kampüs alanının bir kısmı ticari amaçlı yapılaşmaya açılmıştır. Bu karar, hem kampüs alanı içinde mevcut olan KİPA market, benzinlikler, SAĞLIK otel gibi ticari yapıları yasallaştırmış, hem de yaklaşık 85000 m2.lik ticari amaçlı inşaatın yapılabileceği 350000 m2.lik bir arazinin yapılaşmaya açılmasına izin vermiştir. Kararda, üniversiteye ekonomik destek sağlamak amacıyla market, çarşı, restoran, sinema, tiyatro, konaklama tesisi ve öğrencilerin kullanımı için öğrenci köyü oluşturulabilmesine olanak tanınmaktadır. Ne var ki bu kararda ticari amaçlı yapılara verilen inşaat alanı izninin, öğrenci köyü projesi için verilen inşaat alanı izninden kat be kat fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum da insanın aklına gündemdeki benzer bazı güncel konuların irdelenmesini getirmektedir. Örneğin İzmirli bir sermaye grubu, şehir dışında bir çocuk köyü yapma karşılığında İzmir’in Basmane meydanı köşesindeki bir kamu kurumunun arsasını elde etmek istemektedir. Kentin değer kazanmış arsa ve arazilerini ranttan en büyük payı kapabilmek için “köyler kurma” vaadi karşılığında elde etmek fikri ve senaryosunun artık Üniversite kampüslerinin bölünerek iş merkezleri ve çarşılar yapılma durumuna kadar gelmiş olması üzüntü vericidir. Aynı amaçlı kardeş holdinglerin de bugüne kadar gerçekleştirdikleri yapısal faaliyetlerde hep ayrıcalıklı imar hakları elde ederek, gerek yeşil alanları çarşı, iş merkezi ve otel yaptıkları, gerekse de inşaat yoğunluklarını artırarak bulundukları çevreye altyapı açısından büyük yükler getirdikleri bir gerçektir.

İmar planlarında Üniversite alanı olarak ayrılmış alanın, çevresindeki imar faaliyetlerinin gelişmesiyle yapılaşmaya yönelik baskı ve tehdit altında olduğu bu meclis kararıyla açıkça ortaya çıkmaktadır. Belediye meclisinin aldığı bu karar yanlıştır ve eksik yönleri vardır. Üniversite alanı içinde ayırmış olduğu ticaret alanı kadar bir alanı, imar yasası gereği; en azından kentin bir başka bir yerinde üniversite alanı olarak ayırması gerekmektedir. Üniversitenin kendi asli faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik maddi kaynağın yaratılması için ticari amaçlı plan değişikliği yapılması gibi bir nedenin de yasal açıdan geçerli olduğu söylenemez.

Bu karar, kampüs alanında, İzmir fuarının dörtte üçü kadar bir alanın tamamen ticari amaçlı olarak yapılaşmasına neden olacaktır. Bu kararla, kampüs içinde mevcut KİPA market, SAĞLIK oteli, benzin istasyonları  gibi ticari amaçlı tesislere getirilen imar affı, bu tesislerin mevcut  alanlarını büyütmesi için hızlandırıcı ve özendirici de olacaktır. Bu alanlarda yapılacak olan ticari amaçlı yapıların hedef müşteri kitlesinin üniversite öğrencileri değil, tüm İzmir halkı olduğu da açıktır.
Üniversite yönetimlerinin, maddi kaynak yaratmak amacıyla üniversite kampüs alanlarını ticaret amaçlı yapıların yapılmasına açarak gelir elde etmek gibi fikirlerinin olmaması düşüncesindeyim. Bu yöntem akla ilk gelen , en kolay ve gerçekleştiğinde hem eğitim hem de kentsel açıdan giderilmesi imkansız  zararlar doğurabilecek yöntemdir.

Bugün Ege Üniversitesi kampüs alanının ticari amaçlı yapılaşmaya açılmasına göz yumulursa, bunun arkasından daha ürkütücü önerilerin geleceği apaçıktır. Örneğin Alsancak’taki Dokuz Eylül Rektörlüğü arsasının, Alsancak Stadı yanındaki Mimarlık Fakültesi arsasının, Atatürk Lisesi’nin, Ticaret Lisesi’nin, İzmir Kız Lisesi’nin arsalarının yerine otel, iş merkezi, çarşı, özel hastane gibi gökdelenler yapılma girişimlerinin olmayacağı garantisini kim verebilir?

Geri