Demokratik Sokaklar
Sokaklar, alışveriş, gezme, öğrenme, araştırma aktiviteleri ve halkın diğer insanlarla ilişkilerinin yaşandığı toplumsal mekanlardır. Toplumsal yaşam ve paylaşım sokaklarda başlar...

Ege Üniversitesi Kampüsü İmara Açılıyor
1954 Yılında gerek hazine arazisinin tahsisi gerekse de kamulaştırma yolu ile elde edilen alan, Ege Üniversitesi’ne “Üniversite kampüs alanı” olarak verilmiştir...

Elektrik ve Havagazı Fabrikası
İzmir Limanının arkasında ve Alsancak stadyumunun yakınında yer alan, eskilerin deyimi ile “Darağacı” semtinde bulunan İzmir’in ilk ve tek Elektrik fabrikası yıkılmak üzere kaderine terkedilmiş durumdadır...

İpekyolu Vadisi Serbest Şehir Projesi
Sakarya ve İzmit ilimizin Karadeniz sahilinde, 15.12.1998 tarihli bakanlar kurulu kararıyla "İpek yolu vadisi serbest bölgesi" adında yeni bir serbest bölge ilan edilmiştir...

İzmir Fuarı Kültürpark
İzmir Fuarı İzmir kent kimliğinin önemli bir parçasıdır. Fuar ve İzmir adları öylesine bütünleşmiştir ki bu ikisini birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır...

Kent Mobilyaları
Kent mobilyaları, kentin açık alanlarına yani parklara, yollara, refüjlere, yeşil alanlara, dinlence alanlarına konulan simgesel, fonksiyonel ya da sanatsal etkileri olan; heykel, anıt, su elemanları, oyuncaklar veya mekansal düzenlemelerin parçalarıdırlar...

Kent Vizesi
İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının gündeme getirdikleri “kent vizesi” konusu hem yasal, hem de sosyal açıdan irdelenmelidir...

KSK Plaza ve Spor Tesisleri
İzmir, Karşıyaka, Aksoy mahallesi, Yalı caddesine cepheli şu anda "KSK sosyal tesisi" olarak kullanılan yaklaşık 4000 m2 büyüklüğündeki, mülkiyeti tahminen gençlik ve Spor bakanlığına ait olan arsa için, Amerikan Cannon proje şirketince Kasım 1998 tarihli bir öneri avan proje hazırlanmıştır. Bu proje, sosyal tesisin arkasında mevcut stadyum için de önerileri kapsamaktadır...

MAİ Mimarları - Kapitülasyonlar
III ncü Millenium’a bir yıldan az bir süre kala, Dünya gündemi büyük bir değişimi konuşuyor. Globalleşme olarak adlandırılan bu gündem yüzeysel ve görünür anlamda ekonomik ağırlıklı boyuta sahip olduğu izlenimini verse de bu boyutun yanında daha bunun kadar önemli bir çok boyuta sahip olduğu bir gerçektir...

Otomobil ve Şehir
Otomobil merkezli ulaşım bugün kentlerin planlanması ve ulaşım uygulamalarında neredeyse tek yönlendirici ve baskın unsur haline gelmiştir. Kentimizde imar uygulamaları ve ulaşım modelleri, otomobile dayalı anlayışlar hakimiyetinde yapılmaktadır...

Kordonboyu
İzmir’in kentsel kıyı kullanımı içinde, “Kordonboyu” nun çok özel bir yeri vardır. Ne İzmir’de ne de başka bir yerde kentin bir bölümünde yer alan kısmi bir kıyı bandının bu derece önemli, kimlikli oluşu hatta kentsel açıdan bir imaj oluşturması ve özel bir isim alması benzeri az görülebilecek bir gelişmedir...

Karabağlar
Büyük kentlerde son on yıllarda meydana gelen hızlı ve çarpık kentleşme sürecinde; kentlerin, bölgelerin, mahallelerin, sokakların, parsellerin kısa süre içinde fonksiyon, kullanım ve biçim değişikliğine uğradığı göze çarpmaktadır...

İnciraltı ve SİT Kararları
İNCİRALTI, İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1 nci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir.