Kamusal Mekan Olarak Sokaklar
Sokaklar, insanların birlikte yaşamaya başladığı, toplumsal yaşamın benimsendiği zamandan buyana ortak yaşamın, paylaşım, ulaşım ve hareketliliğin ortaya çıktığı kamusal mekanlardır...

Kent Bilgi Sistemleri
GIS nedir?... GIS'e neden ihtiyaç duyulur?...

Yüksek Yapılar
İnsanoğlu, varoluşundan günümüze değin “Yükselme” özlemi içinde olmuştur. Tapınaklar yüksek inşa edilmiş, yüksek olan şey kutsal olarak değerlendirilmiştir. Yüksek dağların diğer dağlar içinde gerek kutsallık gerekse de diğer açılardan ayrıcalıklı bir yeri vardır. Yüksek olan şeyler, destansıdır. Himalayalar, Ağrı dağı, Alpler, And dağları ... İnsanoğlu hep yükselmek istemiştir. Uçma denemeleri de belki bu yükselme içgüdüsünün bir yansımasıdır. Belki de bu yükselme ve yüksek olana ayrı bir değer isteği, insanı daha da insan yapma duygusunu geliştirmektedir. Günümüzde dünyanın çeşitli kentlerinde yüksek yapılar artık ihtiyaç ve imaj için yapılmaktadırlar. Yerine ve zamanına göre yükselme isteği farklı niyetler taşımaktadır...

Kıyı Yönetimi
Kıyılar, tarihin her döneminde uygarlığın odak noktalarını oluşturmuş, yerleşme ve kullanım amaçları açısından sosyal bir önem kazanmıştır. Sivrilen uygarlıkların genellikle kıyılara bağımlı toplumlardan çıktığı, bu toplumlarda kültür gelişiminin diğerlerinden farklı olarak önde olduğunu görürüz...

Yabayak Efe
Aşağıda yazılanlar, Mayıs 1999 tarihinde Bülent Turan’ın yakın akrabası olan Mehmet Koyuncuoğlu tarafından anlatılmıştır. Mehmet Koyuncuoğlu, Alo Efe’nin oğlu, Yabayak Efe’nin yeğenidir. Kayıtlar ve yazıya geçirmeler Bülent Turan tarafından yapılmıştır.